Men xử lý bể phốt BIOTECH-CSD

Liên hệ

BIOTECH-PVISI phân giải nhanh chất thải hữu cơ, rác thải, phân gia súc, gia cầm, phế thải nông nghiệp thành các chất dinh dưỡng cho cây trồng. BIOTECH-PVISI chuyển hóa phân dễ tiêu thành khó tiêu.Tạo chất kháng sinh dễ

Danh mục: