Men xử lý bể phốt BIOTECH-CSD

Liên hệ

THÀNH PHẦN VÀ TÁC DỤNG: BIOTECH-CSD là tổ hợp các vi sinh vật có năng lực phân hủy nhanh các thành phần khó tiêu trong cặn bã bể phốt như: Xellulo, Kitin, Pectin, Tinh Bột, Protein, Lipit…

Danh mục: