Bio fish dragon - dành cho cá nước ngọt, mặn, lợ, bể thủy sinh

Liên hệ

+Phân hủy xác tảo, thực vật chết, phân hủy chất thải và thức ăn thừa của cá +Khử mùi tanh và làm sạch bể cá, giúp bể cá luôn luôn trongỨc chế các mầm bệnh, hấp thụ khí độc: NH3, H2S, NO2