Aqua - Xử lý phế thải hữu cơ khử mùi hôi

Liên hệ

+ phân hủy nhanh rác và phế thải nông, lâm nghiệp làm phân bón hữu cơ vi sinh + phân giải nhanh phân chuồng, phân bắc, phân gia súc, gia cầm. Giảm tôi đa mùi hôi thối.

Danh mục: