Aqua - Xử lý phế thải hữu cơ, khử mùi hôi

Liên hệ

Phân hủy nhanh rác và phế thải nông, lâm nghiệp làm phân bón hữu cơ vi sinh, phân giải nhanh phân chuồng, phân bắc, phân gia súc, gia cầm. Giảm tôi đa mùi hôi thối.

Danh mục: