AOL - Chuyển xử lý nước và đáy ao nuôi tôm cá

Liên hệ

Là sản phẩm sinh học gồm tập hợp các vi sinh vật hữuích có tác dụng: Phân hủy nhanh các chất hữu cơ từ thứcăn thừa, phân Tôm, phân Cá, rong tảo chết….Phân hủy nhanh quá trình tự làm sạch thủy vực.